Mô tả công việc

– Quy mô doanh nghiệp nhỏ và quy trình sản xuất đơn giản nên sơ đồ tổ chức tương đối gọn gàng. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành các hoạt động sản xuất và thương mại.
– Doanh nghiệp được sắp xếp thành 3 khối:

  • Khối văn phòng và Khối quản lý chất lượng hoạt động tại địa chỉ Thôn 1, Xã Long Sơn, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Khối sản xuất hoạt động tại nhà máy ở địa chỉ Láng Cát – Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu