Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Quản đốc.
– Người thay thế: nhân viên khác.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Đảm bảo lò hơi hoạt động thông suốt và an toàn.
  • Lập kế hoạch và thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng lò hơi theo đúng kế hoạch.
  • – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp trở lên, được đào tạo về an toàn vận hành lò hơi.
  • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
  • Yêu cầu khác: kỷ luật tốt, cần cù.