Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên cùng phòng.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Nhận thông tin từ chủ doanh nghiệp về tình hình nguyên liệu ở các cảng cá và nhà máy chế biến thủy sản.
  • Sắp xếp phương tiện vận chuyển nguyên liệu về nhà máy.
  • Kiểm tra cảm quan độ tươi đối với nguyên liệu thu mua tại cảng.
  • Kiểm tra vệ sinh phương tiện vận chuyển trước khi xếp hàng.
  • Theo dõi việc ướp đá để đảm bảo độ lạnh của nguyên liệu trong suốt quá trình vận chuyển.
  • Cập nhật báo cáo nguyên liệu nhập trong ngày.

– Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm).
  • Kinh nghiệm: có hiểu biết về thủy sản khai thác.
  • Yêu cầu khác: nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn thận và trung thực.