Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên cùng phòng.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

 • Soạn thảo và lưu trữ Hợp Đồng Lao động.
 • Khai báo hiểm cho CNV sau khi ký HĐLĐ.
 • Cập nhật và theo dõi danh sách công nhân viên.
 • Lưu trữ, kiểm soát và phân phối tài liệu.
 • Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.
 • Theo dõi công văn đi và đến của doanh nghiệp.
 • – Yêu cầu năng lực:

 • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp.
 • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
 • Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên nhẫn.