Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Quản đốc.
– Người thay thế: nhân viên bảo trì khác.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Đảm bảo thiết bị và nhà xưởng luôn được duy trì trong tình trạng tốt, sẵn sàng cho sản xuất.
  • Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch.
  • Thực hiện sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng, không làm đình trệ sản xuất.
  • – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp trở lên.
  • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
  • Yêu cầu khác: kỷ luật tốt, cần cù.