Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên vận hành máy.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

 • Nhận thông tin sản xuất trong ngày từ chủ doanh nghiệp.
 • Cố vấn cho chủ doanh nghiệp các cải tiến nhằm duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.
 • Sắp xếp phân công nhân sự trong nhà máy đảm bảo sản xuất thông suốt.
 • Kiểm tra và đôn đốc công việc của các bộ phận trong nhà máy.
 • Tính toán tỷ lệ đấu trộn và theo dõi thực hiện.
 • Xử lý các tình huống khẩn cấp trong nhà máy.
 • – Yêu cầu năng lực:

 • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Cao Đẳng chuyên ngành trở lên.
 • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong lĩnh vực có liên quan.
 • Yêu cầu khác: kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt.