Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Quản đốc.
– Người thay thế: nhân viên vận hành khác.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Kiểm tra tình trạng máy trước khi vận hành.
  • Theo dõi với nhân viên bảo trì để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy đúng quy định.
  • Tuân thủ các quy định về an toàn vận hành máy.
  • Ghi chép đầy đủ số liệu được yêu cầu.
  • Cập nhật tình hình sản xuất cho Quản đốc.
  • – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp trở lên.
  • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
  • Yêu cầu khác: kỷ luật tốt, cần cù.