• Bột cá 62% đạm

  Bột cá 62% đạm - Thông tin chi tiết
   Độ đạm (%): 62% Độ ẩm (%): Tối đa 10 TVBN (mgN/100g): Tối đa 150 Muối (%): Tối đa 3.5 Béo (%): Tối đa 12 Tro (%): Tối đa 22
  Không có vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.coli, Enterobacteriaceae), không có côn trùng sống. Đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP CODEX , ISO 22000-2005, GMP PLUS Thông tin liên hệ Quý khách vui lòng bỏ chút thời gian liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá, và tư vấn trực tiếp! Gọi ngay: 0254 2211 353
 • Bột cá Phụ Phẩm

  Bột cá phụ phẩm - Thông tin chi tiết
  • Độ đạm (%): 52% - 53%
  • Độ ẩm (%): Tối đa 10
  • TVBN (mgN/100g): Tối đa 180
  • Muối (%): Tối đa 3.5
  • Béo (%): Tối đa 12
  • Tro (%): Tối đa 30
  Không có vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.coli, Enterobacteriaceae), không có côn trùng sống. Đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP CODEX , ISO 22000-2005, GMP PLUS Thông tin liên hệ Quý khách vui lòng bỏ chút thời gian liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá, và tư vấn trực tiếp! Gọi ngay: 0254 2211 353
 • Bột cá 65% đạm - Thông tin chi tiết
   Độ đạm (%): 65% Độ ẩm (%): Tối đa 10 TVBN (mgN/100g): Tối đa 150 Muối (%): Tối đa 3.5 Béo (%): Tối đa 12 Tro (%): Tối đa 22
  Không có vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.coli, Enterobacteriaceae), không có côn trùng sống. Đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP CODEX , ISO 22000-2005, GMP PLUS Thông tin liên hệ Quý khách vui lòng bỏ chút thời gian liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá, và tư vấn trực tiếp! Gọi ngay: 0254 2211 353
 • Bột cá 60% đạm - Thông tin chi tiết
   Độ đạm (%): 60% Độ ẩm (%): Tối đa 10 TVBN (mgN/100g): Tối đa 150 Muối (%): Tối đa 3.5 Béo (%): Tối đa 12 Tro (%): Tối đa 23
  Không có vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.coli, Enterobacteriaceae), không có côn trùng sống. Đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP CODEX , ISO 22000-2005, GMP PLUS Thông tin liên hệ Quý khách vui lòng bỏ chút thời gian liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá, và tư vấn trực tiếp! Gọi ngay: 0254 2211 353
 • Bột cá 55% đạm - Thông tin chi tiết
  • Độ đạm (%): 55%
  • Độ ẩm (%): Tối đa 10
  • TVBN (mgN/100g): Tối đa 180
  • Muối (%): Tối đa 3.5
  • Béo (%): Tối đa 12
  • Tro (%): Tối đa 30
  Không có vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.coli, Enterobacteriaceae), không có côn trùng sống. Đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP CODEX , ISO 22000-2005, GMP PLUS Thông tin liên hệ Quý khách vui lòng bỏ chút thời gian liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá, và tư vấn trực tiếp! Gọi ngay: 0254 2211 353

Title

Go to Top