Chim hải âu có thể giúp theo dõi đánh bắt cá bất hợp pháp

Từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, 150 con chim hải [...]